BosInfra intelligent verticale infiltratie

Onze methode

Hierbij wordt een lekke kunststof buis ( verschillende diameters en lengtes) verticaal in de bodem geplaatst. De buis wordt omhuld met een geotextiel om inloop van zand via de poriën in de buis te voorkomen. Door het beperkte ruimtebeslag is dit een aantrekkelijk en relatief goedkoop alternatief. Aangezien verticale infiltratie niet alleen toegepast kan worden in situaties met lage grondwaterstanden maar ook in situaties met hogere grondwaterstanden wordt deze methode steeds vaker toegepast. Ook heeft verticale infiltratie een voordeel dat het weliswaar de diepte ingaat en vrijwel geen breedte nodig heeft, bij het uitvoeren van onze ” Bos infra ” methode zijn er maar slechts enkele vierkante meters werkruimte nodig.

Verticale infiltratie

Door verticale infiltratie ontstaat er een waterkolom in de buis, waardoor, dankzij de druk het uittredend vermogen wordt vergroot, door deze werking kan een verticale infiltratie zelfs met ” de voeten” in het grondwater staan; er wordt dan nog steeds geïnfiltreerd en onze ” Bos infra” methode is ook dan geschikt om de verticale infiltratie te plaatsen in het grondwater. De techniek van verticale infiltratie is een efficiënte methode om af te koppelen: gemiddeld worden er tussen de vier en tien infiltraties per dag uitgevoerd, dit is afhankelijk van het gebied en van de diameter buis. De boringen gaan meestal twee, drie of zes meter diep en met onze ” Bos infra ” methode wordt de gehele laag weer verdicht met bestaande uitkomende zand of geleverde drainzand en ook kan eventueel de keuze gemaakt worden om met grind aan te vullen en zullen later geen verzakkingen meer ontstaan om de verticale infiltratie heen.