Certificaten

Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu zijn ingebed in onze processen en werkwijzen. De projecten worden op een vakkundige-, veilige-, en verantwoorde wijze uitgevoerd. Ons personeel beschikt over ruim voldoende vakkennis en ervaring en allen in bezit van een VCA certificaat. Door middel van opleidingen en trainingen blijft deze kennis op peil en zijn we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Het materieel voldoet aan alle eisen en wordt jaarlijks gekeurd. Wij hebben een platte organisatiestructuur en hebben daarom korte lijnen. De bouwprocessen zijn goed op elkaar afgestemd.

Deze zijn aan twee normen getoetst

Het kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens de Certificaat NEN-EN-ISO 9001
Het veiligheidssysteem is gecertificeerd volgens de VCA**, versie 2017/6.0

Deze systemen zijn onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door NCK.

BosInfra B.V. is in het bezit van meerdere certificaten, deze op te vragen middels het contactformulier.